Reglament


 REGLAMENT


 1. La inscripció a la Cursa del Meló implica l’acceptació d’aquest reglament.

2. És obligatori portar el dorsal ben visible al cos. Als corredors sense dorsal no se’ls comptarà el temps en la classificació i, per tant, no puntuaran.

 3. L’edat mínima per poder participar a la cursa de muntanya és de 15 anys. Els menors de 14 anys podran participar a la cursa infantil. No hi ha una edat mínima per participar a la caminada de muntanya. En tots els casos, els menors d’edat hauran de portar una autorització dels pares degudament signada (vegeu el model més avall).

4. Per raons organitzatives, les places per a cadascuna de les proves són limitades (independentment de la categoria).

 5. Els corredors que decideixin retirar-se de la prova ho hauran de comunicar a l’organització en el punt de control més proper al lloc de la retirada.

 6. Els circuits de la cursa de muntanya i de la caminada estaran marcats amb cintes i cartells indicadors.

7. Hi haurà dos punts de control de compliment obligatori. El fet de no passar per un punt de control suposarà la desqualificació del corredor.

 8. Durant la Cursa del Meló estarà prohibit llençar deixalles fora dels llocs senyalitzats.

9. El mal temps no serà obstacle per a la celebració de la prova, encara que l’organització es reserva el dret de modificar-ne l’horari i el recorregut. L’organització podrà suspendre la cursa quan les condicions climatològiques ho requereixin.

12. Per a tot el que pot no estar previst en aquest reglament, s’aplicarà amb caràcter supletori la normativa FEEC sobre curses de muntanya.

 RECLAMACIONS
Les reclamacions es podran fer al director de la cursa, entregant un import de 50 €, que es retornarà si s’accepta la reclamació. No s’acceptarà cap reclamació més enllà d’una hora de la finalització de la cursa.

 Les persones que decidiran sobre les reclamacions seran les següents:

1.    Director de cursa.

2.    Responsable del  circuit.

3.     President del CUDOS.

 IMATGE I VÍDEO
Les persones inscrites a la Cursa del Meló autoritzen la publicació d’imatges seves, fetes pels fotògrafs oficials de la cursa, al web del CUDOS o a altres webs relacionats, així com a qualsevol publicació o fulletó que l’organització consideri oportú. També cedeix les seves imatges perquè puguin ser utilitzades pels patrocinadors de la Cursa del Meló.

Model d´autorització per a menors d´edat  ( per imprimir )Lo Meló 1 maig 2019